Υαλοϊονομερής κονία μόνιμης συγκόλλησης Polyacrylin (GlassyCem) glass ionomer cement for fixation

30.00

Υαλοϊονομερής κονία μόνιμης συγκόλλησης

Qty:

Υαλοϊονομερής κονία μόνιμης συγκόλλησης

Polyacrylin – glass-ionomer cement for fixation

Based on fine calcium-aluminum fluoride, silicate glass, polyacrylic acid, tartaric acid.

Packing: powder 20g + fluid 16g

Indications for use

– Fixation of crowns, bridges, prostheses and spacers and pins

– Tooth stump formation

Advantages

-Long-term anti-caries effect

– X-ray contrast

– Biocompatibility

– For fixing metal-free crowns and bridges with high durability ceramics

– The thickness of the thin layer is 12 mm

– High adhesion

  • Adhesion to dentin using 6.5-7.5 MPa air conditioning
  • Adhesion to the dentin without the use of air conditioning 4.5-5.2 MPa