Οξυφωσφορική κονία Adhesor™ Zinc-phosphate cement

20.00

Οξυφωσφορική κονία για σταθεροποίηση μεταλλικών και μεταλλοκεραμικών κορωνών και γεφυρών,
επένδυση κάτω από αμάλγαμα και σύνθετα σφραγίσματα,προσωρινές γεμίσεις και  συμπλήρωση ριζικών καναλιών με γουταπέρκα.

Qty:

Οξυφωσφορική κονία 80gr powder 55gr liquid

Kονία φωσφορικού ψευδαργύρου.
Αυτό το συμβατικό αυτοσκληρυντικό υλικό ήταν ένα από τα πρώτα τσιμέντα που πωλούνταν στην αγορά της Ανατολικής Ευρώπης και η ποιότητά του έχει αποδειχθεί από το 1957. Σήμερα είναι γνωστό, οικονομικό και εύχρηστο υλικό που αποτελεί πλέον την πρώτη επιλογή των οδοντιάτρων.
Οφέλη προϊόντων:
Κλινικά αποδεδειγμένο, εξαιρετικά αξιόπιστο.
Εύκολη ανάμειξη και χειρισμός.
Εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες, αντοχή σε θλίψη πάνω από 90MPa
Ένδειξη:
Σταθεροποίηση μεταλλικών και μεταλλοκεραμικών κορωνών και γεφυρών.
Επένδυση κάτω από αμάλγαμα και σύνθετα σφραγίσματα.
Προσωρινές γεμίσεις.
Συμπλήρωση ριζικών καναλιών με γουταπέρκα.

Adhesor™

Phosphate Cement

Zinc Phosphate Cement

This conventional self-curing material was one of the first cements sold on East European market and its quality is proven since 1957. Today it is well-known, economic and easy-to-use material which is henceforth the dentists´ first choice.

Product benefits

  • Clinically proven, highly reliable
  • Easy mixing and handling
  • Outstanding mechanical properties, compressive strength over 90MPa

Indication

  • Fixation of metal and metal-ceramic crowns and bridges
  • Cement lining under amalgam and composite fillings
  • Temporary fillings
  • Filling of root canals with gutta-percha post