Πολυκαρβοξυλική κονία Adhesor™ Carbofine 80gr-40gr

28.00

Πολυκαρβοξυλική κονία

Qty:

Πολυκαρβοξυλική κονία. Aυτοπολυμεριζόμενη κατάλληλη και για χρήση ως ουδέτερο στρώμα.

Μόνιμη συγκόλληση στεφανών και γεφυρών.