ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΣ ΑΚΡΟΡΙΖΙΟΥ WOODPEX-III PLUS

220.00

ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΣ ΑΚΡΟΡΙΖΙΟΥ

Qty:

ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΣ ΑΚΡΟΡΙΖΙΟΥ WOODPEX III

The accessories of the “WOODPEX III” can be autoclaved under the high temperature and high.

Equipped with clear bright LCD, clear image and different color indicate the trajectory. Screen: 4.5″ LCD.