Υλικό για προσωρινές στεφάνες-γέφυρες Temp span 50ml/80gm

65.00

Υλικό για προσωρινές στεφάνες-γέφυρες.

Qty:

Υλικό για προσωρινές στεφάνες-γέφυρες.

TempSpan Temporary Crown and Bridge Material provides you with the ideal physical properties to create durable, long lasting provisional restorations. TempSpan Material’s unique dual cure formula allows you to light cure the provisional both intraorally and extraorally, minimizing both chair time and patient discomfort. TempSpan Material is available in shades A1, A2.Product BenefitsDual cure formula saves time and minimizes patient discomfortOutstanding physical properties provides durable provisional restorationsSevenshades ensures that you never have to make a compromise concerning estheticsStandard 50ml/80gm cartridge allows you to use your standard dispenser gunComposite formula allows margin refinement and repair with Flow-It ALC Flowable Composite MADE IN U.S.A.