Οξυφωσφορική κονία Adhesor™ Zinc-phosphate cement

20.00

Οξυφωσφορική κονία για σταθεροποίηση μεταλλικών και μεταλλοκεραμικών κορωνών και γεφυρών,
επένδυση κάτω από αμάλγαμα και σύνθετα σφραγίσματα,προσωρινές γεμίσεις και  συμπλήρωση ριζικών καναλιών με γουταπέρκα.

Σε απόθεμα

Οξυφωσφορική κονία 80gr powder 55gr liquid

Kονία φωσφορικού ψευδαργύρου.
Αυτό το συμβατικό αυτοσκληρυντικό υλικό ήταν ένα από τα πρώτα τσιμέντα που πωλούνταν στην αγορά της Ανατολικής Ευρώπης και η ποιότητά του έχει αποδειχθεί από το 1957. Σήμερα είναι γνωστό, οικονομικό και εύχρηστο υλικό που αποτελεί πλέον την πρώτη επιλογή των οδοντιάτρων.
Οφέλη προϊόντων:
Κλινικά αποδεδειγμένο, εξαιρετικά αξιόπιστο.
Εύκολη ανάμειξη και χειρισμός.
Εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες, αντοχή σε θλίψη πάνω από 90MPa
Ένδειξη:
Σταθεροποίηση μεταλλικών και μεταλλοκεραμικών κορωνών και γεφυρών.
Επένδυση κάτω από αμάλγαμα και σύνθετα σφραγίσματα.
Προσωρινές γεμίσεις.
Συμπλήρωση ριζικών καναλιών με γουταπέρκα.

Adhesor™

Phosphate Cement

Zinc Phosphate Cement

This conventional self-curing material was one of the first cements sold on East European market and its quality is proven since 1957. Today it is well-known, economic and easy-to-use material which is henceforth the dentists´ first choice.

Product benefits

  • Clinically proven, highly reliable
  • Easy mixing and handling
  • Outstanding mechanical properties, compressive strength over 90MPa

Indication

  • Fixation of metal and metal-ceramic crowns and bridges
  • Cement lining under amalgam and composite fillings
  • Temporary fillings
  • Filling of root canals with gutta-percha post