Υαλοϊονομερής κονία αποκατάστασης MICRON Superior2

22.00

Υαλοϊονομερής κονία ανασύστασης

Υαλοϊονομερής κονία αποκατάστασης MICRON Superior2

Radiopaque glass ionomer cement for permanent tooth restorations, grade 3 restorations and restorations; 5 and limited cases 1 class cavity.

Contents:

The powder contains calcium aluminum fluoro silicate glass. The liquid is 50% polyacrylic acid.

15g+10ml